Kancelaria świadczy usługi prawnicze na rzecz podmiotów gospodarczych i osób fizycznych zarówno w postępowaniu sądowym jak i w sprawach pozasądowych.

Jednocześnie wspólnicy biorą aktywny udział w pracach Stałego Sądu Polubownego przy Wielkopolskiej Izbie Budownictwa w Poznaniu, gdzie orzekają w charakterze superarbitrów.

Od 2005 r. Kancelaria należy do Konsorcjum Lions Group - pierwszej Ogólnopolskiej Sieci Kancelarii Adwokackich i Radcowskich.

Zespół prawników zatrudnionych w Kancelarii, pod kontrolą Wspólników, gwarantuje kompleksową obsługę prawną.

Ponadto współpraca Kancelarii z licznymi Partnerami, poza granicami kraju, pozwala na świadczenie usług na rynku europejskim.